Interview met Natasha


Interview met Natasha Martinoska
  • Hoe lang doe je al wat je doet en hoe ben je Resultaat Life Coach geworden?

Om deze vraag te beantwoorden, is het waarschijnlijk het beste dat ik een cruciaal moment en het resulterende 'meeslepende verhaal' uit mijn leven met je deel, dat me heeft gebracht tot waar ik nu ben en doe:  mensen zoals jij coachen om hun hart stap voor stap te openen, hun ware identiteit + potentieel te ontdekken een een sterk zelfvertrouwen te ontwikkelen zodat ze hun plaats innemen en hun innerlijke drive vinden om een groter spel te spelen, zonder enige aarzeling.

Ik was altijd geïnteresseerd in wat mensen echt succesvol en wezenlijk gelukkig maakt. Voor een lange tijd in mijn jonge leven dacht ik dat dit een goede opleiding, een goede baan, een goed salaris en een hoge status was. Aangezien ik ben opgeleid in een cultuur (in Noord-Macedonië, een klein land in Zuid-Europa) waar de sociale controle erg hoog is en het behoren tot de familie en de groep erg belangrijk is, evenals de successymbolen van buitenaf, werd ik erg goed in het vervullen van de verwachtingen van mensen en het bereiken van die symbolen (goede opleiding, goed salaris, hoge status, gerespecteerde baan...) om me de liefde waardig te voelen.

Na het afronden van mijn universitaire opleiding (economie) begon ik te werken voor een grote internationale bank die net haar activiteiten in Macedonië begon. Ik werkte 24/7 en was volledig toegewijd aan mijn werk, wat mijn managementfuncties opleverde. Toen dacht ik dat ik gelukkig was omdat ik veel erkenning en bewondering kreeg. Van buitenaf. Maar naarmate ik verder groeide in de hiërarchie van de bank, merkte ik dat het management top-down regeerde, op basis van angst, druk, vernedering en bedreiging. Toen voelde ik diep in mezelf dat dit niet mijn waarden zijn. Dit is niet mijn manier van leven en communiceren. Er moet meer in het leven zijn.

Gelukkig heb ik de kracht, het vertrouwen en de moed in mezelf gevonden om deze angst en druk van bovenaf om te zetten in liefde, oprecht begrip en warme steun naar mijn medewerkers toe. Omdat ik geloof in liefde, respect, gerechtigheid, rechtvaardigheid, oprechte dienstbaarheid en in het goede in de mens. Omdat mijn team zich gesteund en aangemoedigd voelde, werden we zeer succesvol en bereikten we de bedrijfsplannen regelmatig met meer dan 100 %. Toen werd ik me ervan bewust dat ik wil bijdragen aan een groter doel in mijn leven en een grotere impact wil maken in de wereld. Maar ik wist toen nog niet hoe.

Mijn antwoord kwam door de liefde van mijn leven. Na jaren zonder relatie, verlangde ik naar een man die een groot hart heeft voor mensen en de eigenschappen in zich heeft die bij mijn karakter en ziel passen.

In 2007 ontmoette ik mijn Nederlandse man Ton Creemers. Een briljante man met een unieke psychologische kennis. Hij was al een ervaren Senior Coach en Business Adviseur die mensen en organisaties begeleidde in alle aspecten van menselijke ontwikkeling. Met snelheid en kwaliteit die ik nog nooit eerder heb ontmoet. Ton kon verwoorden wat ik al automatisch deed op mijn manier om mensen te begeleiden in mijn werk. Onze frequenties kwamen meteen overeen. En we raakten verliefd.

Ik had 2 jaar nodig om de moed te verzamelen en de beslissing te nemen om het leven dat ik heb opgebouwd op te geven, om te kiezen voor de liefde die ik voor Ton voelde en om samen met hem in Nederland helemaal opnieuw te beginnen.

In deze tijd heb ik de kracht van coaching ontdekt. Ik had een openbaring. Door getuige te zijn van de transformaties van onze cliënten en de kracht en de mogelijkheden die daardoor vrijkwamen, wist ik: coaching is mijn ding. Dit is mijn missie!

Sindsdien heb ik mij gecommitteerd om me volledig onder te dompelen in alles wat te maken heeft met het opruimen van de obstakels die de persoonlijke groei en het welzijn van de mens in de weg staan en het helpen van mensen om volledig hun plaats in te nemen en hun vleugels wijd open te slaan.

Ik heb 7 jaar schouder aan schouder met Ton samengewerkt. Gedurende deze tijd heb ik de psychologische achtergrond van het karakter en gedrag van mensen geleerd, evenals welke patronen onze menselijke ontwikkeling belemmeren, hoe we dingen kunnen loslaten die ons niet dienen en hoe we nieuw gedrag en structuren kunnen implementeren die waar geluk, vooruitgang en vreugde in het leven bevorderen. Ton hielp me ook om de spirituele wetten van het leven te begrijpen (waar ik onbewust naar probeerde te leven), hoe deze werken en hoe ik ze op een veel dieper niveau in mijn leven kan implementeren.

In 2014 ben ik voor mezelf begonnen. Sindsdien ben ik gecommitteerd om de rest van mijn professionele leven te wijden aan het helpen van mensen die zichzelf onbewust en onwetend klein houden om hun energielekken te dichten, eventuele innerlijke conflicten te overwinnen, hun ware identiteit te ontdekken, hun grootsheid te omarmen en hun welzijn te bevorderen, zodat ze kunnen winnen in hun leven en het beste uit hun potentieel, relaties, werk en gezondheid tot stand kunnen brengen.

Omdat niemand zich hoeft in te houden! Je hebt talenten en eigenschappen in je die je behoort te ontwikkelen en in dienst te stellen van anderen en de wereld. Dan dien je jezelf, je gezin en je omgeving op je best. Als je er niet in slaagt je sfeer van bruikbaarheid te vinden alsook de bron van liefde die bij je past, ga je frustraties en kwalen ontwikkelen, alsook het niet slagen in andere aspecten van het leven. Tenminste, niet tot de volheid van wat je potentieel in je hebt om te kunnen bewerkstelligen.

Maar als je je talenten met heel je hart omarmt, dan ben je niet te stoppen! Want als je je durft open te stellen en echt verbinding te maken met je hart, dan zul je echt naar de top stijgen! En je relaties gaan floreren!

Ik beloof je dit!

● Wie zijn je klanten precies?

Mijn klanten zijn zeer intelligente professionals, ondernemers en spiritueel gerichte mensen die impact willen maken, eerlijke, hardwerkende, hoog gevoelige mensen met een groot puur hart die verder kijken dan de oppervlakte omdat ze het leven en zichzelf dieper willen begrijpen. Ze zijn leergierig, willen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun successen en hebben een oprecht verlangen om bij te dragen aan een hoger doel. Ze hebben een beroep, een roeping of een missie en voelen dat ze anderen zoveel te bieden hebben, alleen weten ze nog niet hoe ze dit op de juiste manier moeten doen zonder dat ze zichzelf gaan verliezen.

Ze hebben namelijk de diepere menselijke kennis en hoe de spirituele wetten van het leven werken nog niet of niet voldoende ontdekt en daarom verliezen ze energie in extra hard werken, behagen, zichzelf voor 300% inleveren, te veel verantwoordelijkheden nemen, en uiteindelijk voelen ze zich schuldig, overweldigd of uitgeput... Vaak hebben ze regelmatig haast, of gaan ze zich niet genoeg of niet geliefd voelen en meestal worden ze ook niet goed begrepen of voldoende erkend door hun omgeving.

● Wat gebeurt er als je nog niet met mensen in mijn vakgebied hebt gewerkt?

Ik heb met verschillende mensen gewerkt: van leraren, opvoeders en yogadocenten tot bedrijfseigenaren en projectmanagers, van bedrijfsadviseurs en coaches tot verkoop- en financiële mensen, gezondheidswerkers, virtuele assistenten, IT-mensen en grafisch ontwerpers. Ze zijn allemaal erg goed in hun vak. Wat ze allemaal mogen ontdekken is de menselijke kennis (de psychologische, emotionele en de communicatieve patronen evenals hun persoonlijk leiderschap en relationele vaardigheden) en hoe ze dit in hun voordeel kunnen gebruiken.

Als ik niet met iemand in jouw beroep heb gewerkt, kan dat ook een voordeel zijn. Omdat menselijke kennis universeel is en wij mensen in essentie dezelfde menselijke behoeften hebben.

Wat mijn huidige en voormalige klanten heel nuttig hebben gevonden, is dat ik een extreem frisse kijk op hun levenssituatie breng en hen help middelen te vinden waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze deze zouden kunnen gebruiken.

● Waarin verschil je van andere "life coaches?"

Wat mij onderscheidt van andere life coaches is mijn rijke bedrijfservaring alsook mijn vermogen om je te zien, te begrijpen en je te ondersteunen in je unieke persoonlijke sterke eigenschappen en groeikansen, zodat je je eventuele energielekken dicht kunt maken, je ware identiteit met vertrouwen en duidelijkheid kunt omarmen, en de delen van jezelf kunt integreren waarvan je nog niet wist dat je ze had. Want wanneer deze worden teruggewonnen, integreert je hele leven. Als resultaat ontwikkel je zelfvertrouwen, een positieve wil en een sterke eigenwaarde om je leven te creëren op jouw voorwaarden, met laserfocus en zonder enige aarzeling!

● Met welk type persoonlijkheid werk je het beste samen en wat wordt er van jou verwacht?

Mijn workshops, diensten en programma's zijn gemaakt voor mensen die de wil hebben en bloedserieus zijn om het beste uit hun leven, relaties en werk tot stand te brengen en een einde te maken aan wat ik noem de cyclus van "inhouden en klein spelen".

Ze zijn gemaakt om je te helpen om je eventuele energielekken stap voor stap te herkennen, deze te accepteren en te sluiten, effectieve communicatieve vaardigheden te leren en duidelijke grenzen te stellen, die je zullen beschermen en je zullen helpen om op een grotere manier in je leven te verschijnen en een concrete actie te ondernemen richting jouw doelen en dromen.

Omdat ik zelf een doorzetter ben, sta ik erom bekend het beste samen te werken met andere doorzetters, die geen genoegen nemen met minder dan wat ze mogelijk kunnen creëren en ervaren als mens, die super- klaar zijn om aan de slag te gaan en willen gewoon precies weten welke stappen behoren ze te nemen om vooruit te komen.

Wat je met mij gaat doen kun je zien als een cursus die je volgt, in kleine stapjes en in Vreugde. Er wordt van je verwacht dat je serieus en consequent actie onderneemt. En ik zal er zijn om je bij elke stap te ondersteunen.

● Voor welk type persoon is dit programma (coaching) NIET geschikt?

Weet dat ik erg selectief ben in met wie ik werk en dat ik mijn klanten kies, waarbij ik ervoor kies om (liefdevol) mensen af te wijzen die niet geschikt zijn voor mijn programma's en niet de resultaten zullen krijgen waarvoor ze zich zouden hebben aangemeld (het zou niet eerlijk zijn voor hen).

Mijn coaching werkt niet voor mensen die niet coachbaar zijn. Sommige mensen zijn niet op zoek naar verbetering, zijn tevreden met het leven zoals het komt en gaat en zijn ze niet ontvankelijk voor nieuwe inzichten en ideeën. En er zijn ook mensen die verwachten dat de coach hun werk voor hen doet omdat ze geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Dit is niet realistisch. Als coach kan ik je kennis en adviezen geven, maar je moet wel de wil hebben om deze te implementeren. Anders werkt de coaching NIET.

"Samenwerken betekent samenwerken op basis van de vrije wil en gelijkwaardigheid, in het besef van de wederzijdse afhankelijkheid." -Abbas Effendi

Coaching werkt ook niet voor mensen die coaching zien puur als een kostenpost en niet als een investering op zich. Als een coaching inzet, -tijd of -vergoeding als een kostenpost wordt beschouwd, zal de coachee deze vermijden, uitstellen of de inspanning en de benodigde tijd verminderen. Dan zullen er geen resultaten zijn. Als het echter als een investering wordt beschouwd, zal de coachee zorgvuldig omgaan met de inzet, tijd of vergoeding. Er is een verwachting van rendement, het werkelijke rendement wordt vergeleken met het geplande rendement en er worden passende maatregelen genomen om het rendement te maximaliseren.

Een ander type persoon waar ik niet mee zal werken (zonder uitzondering) is de chronische scepticus, evenals personen die consequent excuses maken om hun opdrachten niet af te krijgen of elk aspect van het programma of de coaching in twijfel brengen. Als je één van deze mensen bent, vraag ik je vriendelijk en respectvol om niet te bellen en ik hoop dat je begrijpt waarom. We zullen waarschijnlijk gewoon niet goed samenwerken en ik zou niet willen dat je je tijd of geld verspilt. Is dat eerlijk?

  • Wat is het Embrace Your Heart™-programma precies en wat houdt het in?

Embrace your heart™-programma is volledig gericht op het dichten van je energielekken en het loskomen van de systemen en structuren die je cultuur of opvoeding je hebben opgelegd, zodat je je ware identiteit kunt omarmen, duidelijke grenzen kunt stellen, een sterk gevoel van eigenwaarde kunt opbouwen en je kunt concentreren op het creëren van je leven op jouw voorwaarden.

Het is een interactief online jaarprogramma dat 12 maanden duurt. Elke module heeft 1, 2 of 3 lessen en werkbladen die natuurlijk op elkaar voortbouwen, zodat je gemakkelijk en met plezier vooruit kunt.

Dit zijn de modules:

1. Basiseigenschappen voor spirituele ontwikkeling.

2. Opvoeding, emoties en eigenschappen.

3. Versterk je positieve wil en krijg zekerheid/veiligheid.

4. Stop met behagen en zoeken naar erkenning buiten jezelf.

5. Je angsten overwinnen en uit je comfortzone stappen.

6. Vind je ritme, stop met in haast leven en vind je rust en ruimte.

7. Leer hoe om te gaan met schuldgevoelens, perfectionisme en bemoederen.

8. Ontdek je menselijke behoeften en hoe je je beperkende overtuigingen te overwinnen.

9. Leer hoe met conflicten en crisissen om te gaan.

10. Ontdek hoe je je gemoedsstemmingen kunt kiezen.

11. Ontdek je levenswaarden en hoe je effectief kunt communiceren.

12. Bereik je dromen, stapje voor stapje en met vreugde!

Bonusmodules:

1. Ontdek de spirituele wetten van het Universum.

2. Bouw aan en onderhoud een sterke lichamelijke gezondheid en vitaliteit.

● Werkt dit echt?

JA, dat doet het, het is transformerend en levens veranderend! (Zie succesverhalen van klanten!)

● Welke resultaten kan ik verwachten?

1. JE WORDT GROTER DAN JE UITDAGINGEN

Het leven zal je altijd blijven uitdagen, want het leven staat nooit stil en wil dat je ontwikkelt en krachtiger wordt. Alleen je zult weten hoe je je levensuitdagingen kunt overwinnen in het belang van je welzijn en het welzijn van je dierbaren.

2. Door je eigenwaarde te vergroten ontwikkel je meer zielsmassa. Je wordt Meer... Als je meer wordt, kun je MEER hebben, oplossen, geven en zijn!

3. Je bespaart: tijd, energie, spijt en veel innerlijke worsteling. Je verrijkt je leven met meer: liefde, vreugde, mededogen, rust en ruimte, bewuste keuzes op basis van kennis, zekerheid, vrijheid, productiviteit, speelsheid, voldoening, levendigheid.

4. Je krijgt een betere balans tussen privé en werk, meer zelfvertrouwen en je verwijdert uitdagingen en blokkades op weg naar jouw succes!

5. Je leert hoe je gezonde grenzen kunt stellen en hoe je je welzijn en je psychische en lichamelijke gezondheid kunt beschermen.

6. Je ontwikkelt helderheid en visie over wat nu echt belangrijk voor je is in je leven en stelt sterke standaarden om dit te bereiken.

7. Naarmate je jezelf beter leert kennen en begrijpen, zul je anderen ook beter kennen en begrijpen. Hierdoor zal je wereldbeeld groter en breder worden.

8. Je maakt een positieve impact: als je het goede voorbeeld geeft in je eigen leven, heb je een positieve invloed op het leven van je dierbaren en het leven van de andere mensen om je heen.

9. Als gevolg hiervan zullen jouw relaties transformeren en verbeteren. Je begint de echte mensen aan te trekken die bij je horen en degenen die echt om je geven zullen je meer zien en waarderen. Je moet eerst jezelf zien, zodat anderen JOU zien. Dan voelen mensen zich aangetrokken tot de echte JIJ en niet tot iemand die zich voordoet als JIJ.

Wanneer je jezelf de instemming geeft om je beste leven te leven, geef je dat onbewust door aan de mensen om je heen. Dan word je een voorbeeld en leid je door daden. Dan ben je als een magneet voor anderen die alleen maar in jouw nabijheid willen zijn.

10. DAN begint de magie! Want hierdoor komt veel energie vrij. En de echte vreugde gaat stromen! Je ervaart dan je leven als een uitdaging, dan vaar je op de golven van het leven als het ware en je geniet van de dans met het onbekende dat op je pad komt.

● Kan ik contact opnemen met enkele van jouw voormalige klanten om te zien hoe het is om met jou samen te werken?

Ja, zeker! Ga naar de pagina Succesverhalen van klanten en lees ze allemaal. Kijk tot welke je je aangetrokken voelt, hetzij omdat de persoon de resultaten heeft gekregen die je ook wilt behalen, of misschien omdat die persoon een soortgelijk beroep heeft. Mail of bel dan gerust en vraag ze wat ze hebben gekregen door met mij en mijn programma's samen te werken.

● Hoe snel kan ik resultaat verwachten?

Dit hangt natuurlijk af van waar je nu staat en hoeveel je investeert in de opdrachten die je krijgt. Dat gezegd hebbende, zien vrijwel alle cliënten binnen de eerste paar maanden resultaten in de vorm van meer energie, meer levendigheid, meer creativiteit, meer vreugde, focus, duidelijkheid en een krachtige bereidheid om vooruit te gaan.

● Hoe kan ik mezelf garanderen dat ik de resultaten krijg, in recordtijd?

Begrijp dat dit geen "snelle oplossing" is, het is geen magie en het duurt tot een jaar voordat je alle zaden hebt geplant en die zaden uitgroeien tot de vrucht waarvan je kunt genieten.

● Krijg ik de investering terug die ik in dit coaching programma heb gestoken?

Ja, een volmondig Ja! Veel klanten zijn verheugd te kunnen melden dat ze hun investering vele malen hebben kunnen terugverdienen. Want in het leven trek je aan wie je bent. En als je meer wilt, moet je meer worden.

Wat je regelmatig krijgt met dit programma (en mijn coaching) is wat ik een reeks PING's of AHA's noem! Deze zullen je sneller vooruithelpen dan wat je in je eentje zou doen. Verwacht er veel van te krijgen, evenals de tools waarnaar je op zoek was en die je tot nu toe niet hebt gevonden.

● Hoelang duurt het programma?

Mijn programma heeft 12 modules en je krijgt één jaar om alles grondig te implementeren. 

● Oké, ik weet wat ik wil. Hoe gaan we aan de slag?

Super goed! Wist je dat één van de meest opvallende kenmerken van succesvolle mensen is dat ze actie ondernemen? Ze nemen weloverwogen risico's, zijn besluitvaardig, ondernemen actie en gaan daardoor sneller vooruit naar hun succes. Het is een bekend feit dat deze mensen beslissingen nemen op basis van hun onderzoek en intuïtie. Dus, dat gezegd hebbende, als dit goed voor je voelt, ga ervoor.

Dit is wat je doet: bel me op 0031 6 473 20 593 of e-mail me op hallo@natashamartinoska.nl en ik beantwoord graag al je vragen. Ik kan niet wachten om je persoonlijk of online te ontmoeten om je op weg te helpen naar je grotere persoonlijke en professionele succes en meer vrije tijd en energie om van alles te genieten!

● Als ik niet zeker weet of ik klaar ben om aan de slag te gaan, hoe kan ik dan tegen lage kosten jouw werk uitproberen om te zien of het de juiste oplossing voor mij is?

Meld je aan voor mijn gratis video’s op mijn website of check de video’s op mijn sociale media kanalen zodat je kunt ontdekken of mijn stijl bij jou past. Ook je kunt je aanmelden via mijn website voor mijn bewezen wekelijkse coaching tips om inspiratie op te doen en kom terug als je er klaar voor bent. Dit is een must voor iedereen die zijn persoonlijke groei wil versnellen en zijn kwaliteit van leven op een consistente basis wil verbeteren. 

● Ik heb een gezin en een druk leven. Hoewel ik heel graag sneller verder wil ontwikkelen, heb ik niet veel tijd over. Hoeveel tijd heb ik nodig?

De modules kun je in je eigen tempo bekijken. De training is dus geheel in je eigen tijd in te plannen. De live sessies staan vast! Reken op ongeveer 2 uur per module en zorg dat je gebruik maakt van de live sessies.

● OK, ik ben klaar om dit voor mezelf te doen, maar ik heb een paar aanvullende vragen. Kan ik je bellen?

Goed, het klinkt alsof je klaar bent om je toekomst in getrokken te worden! Ja, als je een paar vragen hebt, stuur me dan een e-mail op hallo@natashamartinoska.nl of bel me direct op 0031 6 473 20 593. Ik zal je graag door de verschillende opties leiden om te zien welke het meest geschikt is en het beste voor jou werkt.

Ik kan niet wachten om je te zien slagen en ben vereerd dat ik degene ben die jou kan helpen op deze prachtige reis. Laten we beginnen!

Deze website gebruikt geanonimiseerde analytische cookies. Mag ik ook mijn marketing cookies in je browser opslaan om de website en mijn aanbod nog beter te maken? Klik dan op 'Tuurlijk, Natasha!'. Meer over de cookies kun je lezen in mijn privacyverklaring.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.